स्थावर मालमत्ता

Term Title City Country
फ्लॅट/अपार्टमेंट Available -Two BHK Flats near Hinjawadi, Pune at highly reasonable rates Best for Investment and living Pune India
भाड्याने देणे-घेणे पुणे - शिरूर इथे १ BHK रो हाउस भाड्याने देणे आहे . शिरुर India
फ्लॅट/अपार्टमेंट कळवा,पारसिक नगर, ओझोन वॅली , ठाणे येथील २ १/२ bhk फ्लॅट विकणे आहे Kalwa,Thane India
भाड्याने देणे-घेणे 2 BHK भाड्याने (ONLY for FAMILY) - कर्वेनगर, पुणे ४११०५२ पुणे India
भाड्याने देणे-घेणे दुकान भाड्याने देणे: पिंपळे निलख, पुणे पुणे India
फ्लॅट/अपार्टमेंट डहाणुकर कॉलनी - पुणे येथे प्रेस्टीजियस फ्लॅट विकणे आहे Pune India
जमीन कोकणात दापोलीजवळ जागा विकणे India
भाड्याने देणे-घेणे पुणे सिहगडरोडवरील प्रयेजा सिटी मधील २ बी.एच.के. नवीन फ्लॅट भाडयाने देणे आहे. India
भाड्याने देणे-घेणे १ बीएचके फ़्लॅट भाडेतत्वावर हवा आहे. पुणे India
भाड्याने देणे-घेणे कर्वेनगर - पुणे : २ BHK भाडयाने देणे पुणे India
रूम-मेट बोथेल( वॉशिंग्ट्न ) भागात १बेडरूम्/स्टुडिओ/शेअर्ड्/पेयिंग गेस्ट ३ महिने राहण्यासाठी बोथेल( वॉशिंग्ट्न ) United States
फ्लॅट/अपार्टमेंट 1 BHK Flat मुलुंड येथे खरेदी करायचा आहे मुंबई India
फ्लॅट/अपार्टमेंट २ बी. एच. के. ८५० स्क़े. फू. फ्लॅट नाशिक येथे विकणे आहे. Nashik India
फ्लॅट/अपार्टमेंट १ बीएचके फ्लॅट त्वरित विकणे आहे पुणे India
भाड्याने देणे-घेणे कल्याण-आधारवाडी रोड, डॉन बॉस्को शाळेजवळ, १ बीएचके फ्लॅट भाड्याने देणे आहे Kalyan India

Pages