Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

आम्ही पीसी असेंबल्ड करुन देतो

आम्ही पीसी असेंबल्ड करुन देतो
Submitted by talawades on Fri, 10/11/2013 - 01:47

आम्ही पीसी असेंबल्ड करुन देतो. असेंबल मध्ये अधिक पैसे वाचतील फक्त सगळे पार्टस घेतांना नीट निरखून / पारखून बसवतो. सोबत २ वर्षांची वॉरंटी पण आहे रिपेअरींगकरता अतिशय पैसे मोजावे लागत नाहि, घरी येऊन रिपेअरींग करतो. आपल्याला पीसी घेऊन त्यांच्या सर्विस सेंटरला जावं लागतं नाहि वगैरे वगैरे.
मोबाइल नंब्रर- ७२०८६४३४६४

Classified-category: 
Location: 
mumbai
mumbai Phone no.7208643464
400043 mumbai ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.