Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

विलेपार्ले - मुंबई येथे मुलगी/बाई पेईंग गेस्ट म्हणून पाहिजे आहे

माझ्या आईच्या घरी विलेपार्ले मुंबई येथे मराठी भाषिक मुलगी/बाई पेइग गेस्ट म्हणून तातडीने पाहिजे आहे. इच्छुकांनी कृपया फोन करावा
भाड ज्याप्रमाणे पार्ल्यात चालू आहे तसच. झोपायला बेड दिला जाईल . कपडे ठेवायला कपाटातले तीन खण. सकाळचा चहा मिळेल . जेवायची व्यवस्था होणार नाही. पण आईचा दोन्ही वेळचा जेवणाचा डबा येतो. त्याच लोकांना डबा सांगता येईल. स्पेशली तिला रात्री घरात सोबतीला म्हणून पेइग गेस्ट पाहिजे आहे
नंबर ९६१९०१८२७८

Location: 
विलेपार्ले - मुंबई ४०० ०५७ मुंबई ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.