त्वरित विकणे आहे

1) Nebulizer :-

OMRON company चे COMP A-I-R Compressor Nebulizer System (Model CE-C25)

त्वरित विकणे आहे. हे Nebulizer अंदाजे फक्त एक महिनाभर वापरले आहे.

2) Bi-Pap Machine:--

Philips Respironics

Philips Company Bi-Pap pro with Blflex System

bi-pap machine अंदाजे फक्त एक महिनाभर वापरले आहे.

३) portable oxygen cylinder - हे एक वर्ष पण अगदी थोडे ( महिन्यातून दोनदा ) वापरले आहे.

४) eqinox oxygen concentrator - हे ३ वर्ष वापरले आहे.

price negotiable .

Location: 
पुणे पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 1
Unique Pageviews (30 days): 1
Avg. Time on Page (30 days): 00:11