दिवाळी साठी सुंदर पणत्या अन चॉकलेटस विक्री साठी उपलब्ध

आम्ही दिवाळीसाठी सुंदर पणत्या तसेच चॉकलेटस बनवुन देतो .
प्र ची साठी हि लिंक देत आहोत

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566753823373785&set=pcb.566753870040447&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566753810040453&set=pcb.566753870040447&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566753750040459&set=pcb.566753870040447&type=1&theater

फोन ९८६० ९३ ६९ २३ वर्षा शंतनु गोखले .
दर खालिल प्रमाणे :

1 Diya

Rs 20

2 Diyas

Rs 40

Combo Gift

(2 Diya & 4 chocolates)

Rs 120

Combo Gift

(6 Diyaas)

Rs 120

Chocolate Box

(6 Chocolates)

Rs 90

Chocolate Box

(12 Chocolates)

Rs 180

Complete Combo

6 Pair of Diyaas & 2 Combo

Rs 450

Location: 
पुणे
सिंहगड रोड तारांगण , रायकर नगर धायरी
४११०४१ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.