Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

लेट्स ट्राय खावाकी...

"आई, अहो तुम्हाला जे वाटतंय ते तुम्ही खाऊ शकता. मी फक्‍त एवढंच म्हटलं की मला मटणाचा वास सहन होत नाही. त्यामुळं मी नाही बनवू शकणार तुमच्यासाठी. पण हां, हॉटेलमधून आणायचं असेल तर सांगा, मी ऑफीसमधून येताना घेऊन येईन..."
"नको नको, मला नै बै ते हॉटेलातलं आवडत. केवढा मसालाच असतो त्यात. चिकन तरी बर्‍यापैकी अस्तं, पण मटणाचे पिस तर शोधून काढावे लागतात..."
"..मग काय करायचं तुम्हीच सांगा आता."
"काय करणार सूनबाई, माझी म्हातारीची आता स्वैपाक बनवायची ताकद पण नाही. एके काळी पन्‍नास-पन्‍नास माणसांचा स्वैपाक घरातल्या घरात बनवायचे मी. आणि मटण तर असं बनवायचे की लोक..."
"..माहित्येय मला आई ते सगळं... पण आपण आज काय करू शकतो यावर बोललो तर जास्त चांगलं, नाही का?"
"हं... राहू देत मग. असंच खावंसं वाटलं म्हणून म्हटलं तुला. नसेल जमत तर काय... आलीया भोगासी, असावे सादर..."
"असं नका म्हणू आई, मी बघते काहीतरी संध्याकाळपर्यंत. निघते आता, उशीर होतोय."
----------------------

"काय गं, काय शोधतीयेस 'गूगल'वर?"
"अगं काही नाही, 'चांगलं' मटण बनवून देणारं कुणी मिळतंय का शोधत्येय..."
"काय म्हणतेस? तू आणि नॉन-व्हेज...?"
"माझ्यासाठी नाही गं... सासूबाईंसाठी. त्यांना आवडतं हे सगळं.. चिकन, मटण, फिश, आणि काय काय... मला तर वास सुद्धा सहन नाही होत त्याचा, मग घरात बनवणं तर लांबच!"
"अच्छा, मग हॉटेलमधून पार्सल घेऊन जायचं ना त्यांच्यापुरतं..."
"मी ही तेच म्हणाले, पण त्यांना तसं मसालेदार नाही आवडत. आता त्यांना हवं तसं, घरगुती पद्धतीचं, चविष्ट, आणि 'चांगलं' मटण बनवणारं शोधायचं तरी कुठं?"
"ए, तू 'खावाकी' ट्राय केलंयस का?"
"काय???"
"अगं 'खावाकी फूड प्रॉडक्ट्स'... मागे मी होळीच्या दिवशी पुरणपोळ्या नव्हत्या का आणल्या डब्यातून."
"हो हो हो, आठवलं. पण त्यांच्याकडं नॉन-व्हेजसुद्धा मिळतं?"
"अर्थातच! अगं आमच्याकडं तर सारखं चिकन बिर्याणी, मटण करी, प्रॉन्ज मसाला, कोंबडी वडे, आणि काय काय सारखं मागवत असतात."
"मागवत असतात म्हणजे?"
"अगं, म्हणजे फोनवरून ऑर्डर देऊन ठेवायची. आपल्याला पाहिजे असलेल्या वेळी होम डिलीव्हरी मिळते..."
"काय सांगत्येस काय? म्हणजे आपल्याला आणायला नाही जावं लागत?"
"अंहं, अगदी घरपोच मिळतं सगळं. छान घरगुती पद्धतीचं, कमी मसालेदार, चविष्ट, आणि गरम-गरम..."
"व्वा! तू सांगतियेस त्यावरून तरी सासूबाईंना आवडेल असंच वाटतंय. प्लीज मला नंबर देत्येस त्यांचा?"
"अगं माझ्याकडं आत्ता नंबर नाहीये. घरी ब्रोशर आहे त्यांचं, त्यावर आहे. आणि माझ्या सासूबाईच ऑर्डर करतात त्यामुळं माझ्याकडं सेव्ह नाही केलेला..."
"अरेरे, आता?"
"अगं डोन्ट वरी, त्यांची वेबसाईट आहे ना www.khawakee.com. त्यावर तर तुला सगळ्या पदार्थांचे रेट पण मिळतील. आणि फोटो सुद्धा बघायला मिळतील. आणि हो, ऑनलाईन ऑर्डरसुद्धा घेतात बरं ते."
"मस्तच! काय म्हणालीस वेबसाईट - डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू खा-वा-की डॉट कॉम! येस्स... काय मस्त साईट आहे गं. आणि केवढे पदार्थ आहेत त्यांच्याकडं..."
"हं... आता निवांत बघून घे सगळं आणि तुझी ऑर्डर प्लेस करून झाली की मला सांग..."
"थॅक्यू व्हेरी मच! खूप मोठ्ठं काम केलंस तू माझं. आत्ताच सासूबाईंसाठी मटण करीची ऑर्डर देऊन टाकते..."
"ऑल द बेस्ट!"
----------------------

खावाकी फूड प्रॉडक्ट्स, शॉप नं.३, शिवरुद्र सोसायटी, आशिष गार्डन हॉलसमोर, डी.पी. रोड, कोथरुड, पुणे-३८
9552580321 |

Location: 
Khawakee Food Products
Kothrud D.P. Road, Opposite Ashish Garden Hall, Shop No.3, ShivRudra Society
411038 Pune ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.