Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

ठाणे येथे स्थित असलेल्या मुलासाठी वधु पाहिजे

ठाणे येथे स्थित असलेल्या मुलासाठी वधु पाहिजे
मुलाबद्दल माहिती -
वय - २७ वर्ष
उंची - ५'१०"
बांधा - सडपातळ
वर्ण - सावळा
शिक्षण : १५वी बी.ए.
नोकरी - प्रायव्हेट कंपनीत क्लर्क
पगार - महिना रु.१०,०००/-

वधु बद्दल अपेक्षा
सुस्वभावि
वयः २२ ते २६
बान्धा : सडपातळ
उन्चि : ५'३" ते ५'८"
शिक्षण : १०वी / १२वी / १५वी

Contact: ९३२४६१६७६६ किंवा ईमेल करा

Classified-category: 
Location: 
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.