१० महिने वापरलेली इंडिका व्हिस्टा टुरिस्ट परमिट विकणे आहे

१० महिने वापरलेली, २३००० कि मी चाललेली इंडिका व्हिस्टा टुरिस्ट परमिट विकणे आहे.
पुणे पासिंग
रंग ; पांढरा
सिंगल ओनर
इंन्शुरन्स आहे
उत्तम कंडिशन . अपेक्षा ४,९५,०००/-
संपर्क : श्री देशपांडे ९३५२४६३६४६
धायरी पुणे ४१.

Classified-category: 
Location: 
पुणे
सिंहगड रोड धायरी
४११०४१ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 1
Unique Pageviews (30 days): 1
Avg. Time on Page (30 days): 00:14