Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

वर हवा

वय वर्ष २९. राहणार. गिरगावं मुंबई. घटस्फोटीत ब्राम्हण मुलीसाठी वर हवा आहे. पहिल्या पतीपासुन एक ७ वर्षाची मुलगी आहे. सध्या प्रायव्हेट कंपनीत नोकरीला - पत्रिका पाहूनच लग्न करण्याची इच्छा - संगीतक्षेत्रात गायन विषयातून शिक्षण घेतलेली. दिसायला गोरीपान - मनमिळावू. इच्छूक व्यक्तींनी ७७३८४६८६७६ या क्रमांकावर संपर्क करावा. पत्रिका जूळल्यास दोन्ही कुटूंब सविस्तर चर्चा करूनच लग्नयोग ठरवतील. मुलीची अपेक्षा एकच चांगल्या कुटूंबातील संस्कारी मुलगा मिळावा.

Classified-category: 
Location: 
गिरगांव ४००००४ मुंबई ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.