हाताने पेंट केलेले कुर्ते !

Blue Petals Creations सादर करित आहे हाताने पेंट केलेले कुर्ते.

प्रदर्शनात यायला ज्यांना जमले नाही त्यांच्याकरता विक्री चालु आहे.
अधिक माहितीकरता बघा ... http://tinyurl.com/bluepetalsfb
संपर्क: +९१ ९४२२२ ८३४७१ / avantisk86@gmail.com

यापुर्वीच्या प्रदर्शनातील कुर्ते बघण्याकरता टिचकी मारा ...
http://www.maayboli.com/node/37760
http://www.maayboli.com/node/37799
http://www.maayboli.com/node/41062
http://www.maayboli.com/node/44838
मैत्रीणींनो त्वरा करा तुम्हाला आवडलेला कुर्ता तुमची वाट बघत आहे !

Location: 
पुणे पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 2
Unique Pageviews (30 days): 2
Avg. Time on Page (30 days): 00:39