RT झणझणीत कोल्हापुरी भडंग व कोल्हापुरी भेळ

RT झणझणीत कोल्हापुरी भडंग व कोल्हापुरी भेळ

आमची खासियतः
झणझणीत कोल्हापुरी भडंग | चटकदार कोल्हापुरी भेळ | कोल्हापुरी मिसळ | वडापाव | कांदा/बटाटा भजी | वडासांबार

आमचा पत्ता:
RT कोल्हापुरी भेळ, ICICI ATM समोर, SP Infocity, पुणे सासवड रोड, हडपसर, पुणे, महाराष्ट्र, भारत.

आमचेकडे समारंभांच्या ऑर्डर्स स्विकारल्या जातील.

संपर्कः राहुल 9579539755

Location: 
RT कोल्हापुरी भेळ
ICICI ATM समोर, SP Infocity पुणे सासवड रोड, हडपसर
411028 Pune ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 1
Unique Pageviews (30 days): 1
Avg. Time on Page (30 days): 00:16