वधु पहिजे

बदलापुरस्थित Computer Programmer प्रथमवर जन्म : १० जानेवारि १९७१
वधु बद्दल अपेक्षा
सुस्वभावि
वयः २२ ते ३०
बान्धा : मध्यम / सडपातळ
उन्चि : ४'५" ते ५'३"
शिक्षण : ७वी / १०वी / १२वी / Computer / IT चालेल.
प्रथम / विधवा / घटस्फोटित / अनाथ चालेल.
Contact: ७४९८३७१६३० /२९ / ९२२४३८८९०५ , s1069@rediffmail.com

Classified-category: 
Location: 
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 1
Unique Pageviews (30 days): 1
Avg. Time on Page (30 days): 00:09