Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

सुगम संगीत क्लासेस आणि हार्मोनिअम क्लासेस (स्त्रियांसाठी आणि मुलिंसाठी)

सुगम संगीत क्लासेस आणि हार्मोनिअम क्लासेस


सुगम संगीतः

भावगीत, भक्तीगीत, लावणी,दिंडी, गवळण ईत्यादी प्रकार सोप्या पण शास्त्रोक्त पध्द्तीने शिकविले जातील.
स्वतंत्ररीत्या मार्गदर्शन केले जाईल.

हार्मोनिअम क्लासेस:
सप्तकांची ओळख, काळ्या-पांढरया पट्ट्यांची सखोल माहीती दिली जाईल.
नोटेशन प्रमाणे वाजविणे व नोटेशन बनविणे शिकविले जाईल.
विविध प्रकारची गाणी तालबध्द रितीने वाजविणे सोप्या पण शास्त्रोक्त पध्द्तीने शिकविले जाईल.

संपर्कः

वारजे, पुणे.
९६६५०३२९७०

Location: 
वारजे पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.