Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

वधु पहिजे

विकस वामन तप्सवि
जन्म- १२ / ९ / १९७९, ११.३४ pm, पुने
उंची- ५'८", रंग- गोरा
रक्तगट- A-
प्रथमवर
धर्म / जात- देशस्थ ब्रह्मिन
रास- व्रिश्चिक
गोत्र व देवक- काश्यप
मंगळ नाही.
शिक्षण- B. Com, LLB, LLM
व्यवसाय / नोकरी- Private Practice
उत्पन्न- 2.5 lakh to 3.00 lakh
भाऊ- ०, बहिणी- ०
---
अपेक्षा-
धर्म / जात- ब्राह्मिन
शिक्षण- Well Educated
वयातला फरक- २-४ वर्षे
उंचीतला फरक- ३-४ इंच
घटस्फोटित नको.
मंगळ नको.
कुंडली आवश्यक.
Location: पुने
India

फोन नो. ९४२३५७१६९८, ९८८१०७५९४०

Classified-category: 
Location: 
पुणे
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.