Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

ऑफिसबॉईज पाहिजेत

कमर्शियल काँप्लेक्समधल्या खालील ऑफिसेससाठी होतकरू ऑफिसबॉईज पाहिजेत.
कमीत कमी १२वी पास. ग्रॅज्युएट, वाहनधारक व वाहन परवाना धारक उमेदवारांना प्राधान्य.
१) पोळेकर अँड हरहरे असोसिएट्स, ऑफिस नंबर २०३, लोटस कोर्ट, पंचमी हॉटेलजवळ, पर्वती पोस्टाजवळ, पुणे-सातारा रस्ता, पुणे ४११००९; फोन- (०२०)२४२२२९९२
२) केबी ग्रुप, लोटस कोर्ट, पंचमी हॉटेलजवळ, पर्वती पोस्टाजवळ, पुणे-सातारा रस्ता, पुणे ४११००९; फोन- (०२०)२४२२८५०१

Classified-category: 
Location: 
पुणे पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.