मराठी तरुना॑ना व्यव्सायाची सुर्वन स॑धि

तमाम मराठि होतकरु तरुना॑ना व्यव्सायाची सुर्वन स॑धि
नको वेळेचे बंधन, नको बॉसची कटकट.....

आपणच आपले बॉस व्हा.....
घरी, कॅफेतून, ऑफीसात, मोबाईलवरुन काम करा
भारतात- भारताबाहेर कोठुनही .
आपल्या वेळेनुसार काम.....

टीप - या साठी इंटरनेट सुविधा असणे आवश्यक नाहि.

संपर्क --- राजेश साळु॑के.
९९२०९ ४४९११

Classified-category: 
Location: 
400602 Thane ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 29
Unique Pageviews (30 days): 25
Avg. Time on Page (30 days): 00:42