Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

चारचाकी गाडी हवी आहे

पुणे व परीसरातील वापरलेली जुनी कार हवी आहे.
अल्टो, वॅगनार, सॅन्ट्रो (Hatchback) ह्या प्रकारातली.
जास्तीत जास्त ५ वर्षे जुनी आणी सध्या शक्यतो प्रथम मालक असलेली.

संपर्कः +९१ ९८२३०५३८४४
एजंट क्षमस्व !

Classified-category: 
Location: 
४११०२७ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.