साडया, कंगन , नेकलेस सेट विकणे आहे.

साडया, नक्षीदार व डायमंडसचे कंगन , नेकलेस सेट रास्त भावात मिळतील. (फक्त भारतापुरते मर्यादीत ).

पुढील वस्तु विकणे आहे. उत्तम क्वालिटी , योग्य भाव ,

1.jpeg

कोड : - ७८०1
कॅटेगरी : - कंगन
किंमत : - ४50 रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

4.jpeg

कोड : - ७८११
ब्रँड :- गार्डन , कॅज्युअल
किंमत : - ६०० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

2.jpeg

कोड : - ७८०२
कॅटेगरी : - कंगन
किंमत : - ४५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

6.jpeg

कोड : - ७८०३
कॅटेगरी : - कंगन
किंमत : - ४५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

9.JPG

कोड : - ७८०४
कॅटेगरी : - नेकलेस सेट
किंमत : - ६५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

3.jpeg

कोड : - ७८०५
कॅटेगरी : - बांगडया - size - २.६
किंमत : - ४५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

11.JPG

कोड : - ७८०६
कॅटेगरी : - नेकलेस सेट
किंमत : - ५५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

12.JPG

कोड : - ७८०७
कॅटेगरी : - नेकलेस सेट
किंमत : - ८५० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

13.JPG

कोड : - ७८०८
कॅटेगरी : - नेकलेस सेट
किंमत : - ५०० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

14.jpeg

कोड : - ७८०९
कॅटेगरी : - सिल्क साडी , कलर - कॉफी
किंमत : - १८०० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

15.jpeg

कोड : - ७८१०
कॅटेगरी : - ब्लेंडेड सिल्क साडी , कलर - हिरवा - पाचु
किंमत : - २२०० रु + पोस्टल चार्जेस
ईमेल : - takatakshrutisarees@gmail.com ; फोन : - +९१ ८७९६९१६१६९

Location: 
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.