Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

समरसता गुरुकुलम, चिंचवड

सोबत समरसता गुरुकुलम या चिंचवड, पुणे येथे श्री गिरीश प्रभुणे यांनी पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या भटके-विमुक्त समाजातील शिक्षणापासून वंचित समाजातील मुलांसाठीच्या आगळ्या वेगळ्या गुरुकुल शाळेवरचा लेख जोडला आहे.

आपली जबाबदारी -
या गुरुकुलमला सरकारी अनुदान नाही. अतिशय उत्तम आणि निर्मितीक्षम, निरलस समाजसेवेच्या कामाला सरकार्काधून अनुदान रूपाने मान्यता मिळत नसते.

या गुरुकुलमचा एक महिन्याचा खर्च एक लाख रुपये आहे.
एका विद्यार्थ्याचा शिक्षणाचा आणि औषधपाण्याचा वार्षिक खर्च - १२०००/- रुपये
सर्वच वंचितांचे दु:ख आपण दूरू करू शकत नाही परंतु त्यांना दु:खमुक्त करण्याचा जो कोणी प्रयत्न करत असेल त्यांच्या मागे आपण उभ राहायला पाहिजे.

मागे एकदा कर्जत येथे असलेक्या एका हाय प्रोफाईल गुरुकुल शाळेला (इंडिया फर्स्ट फौंडेशन शाळा) भेट दिली आणि वाटल गुरुकुल शाळा असावी तर अशी. परंतु तेथे विद्यार्थ्यामागे वार्षिक फी आहे जवळ जवळ ३ लाख रुपये! हा लेख वाचल्यावर मनात विचार आला कि या शाळेत आपल्या मुलाना प्रवेश देणार्यांनी जर समरसता गुरुकुलमला मदत केली तर ...... असो.

यथाशक्ती या पुनरुथान समरसता गुरुकुलमला मदत करावी, हि विनंती.

पत्ता - पुनरुथान समरसता गुरुकुलम, गावडे पोहण्याच्या तलावाशेजारी, पांढरीचा मळा, चाफेकर शाळेचा परिसर, चिंचवड, पुणे - ३३.

Classified-category: 
Location: 
चिंचवड पुणे, चिंचवड ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.