Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

बेसिक फोटोग्राफी कोर्स , ठाणे ९ जून पासुन

ठाणे येथे बेसिक फोटोग्राफी कोर्स
कालावधी : ५ आठवडे
९ जुन पासुन नविन बॅच सुरु.
फोटोग्राफीचे तंत्र समजुन चांगले फोटो घेता येण्यासाठी ५ आठवड्यांच्या या बेसिक फोटोग्राफी कोर्स मधे कॅमेरा मोड्स, कॅमेरा आणि फोटोग्राफी तंत्र, एक्स्पोजर , फिल्टर्स आणि लेन्सेस याबद्दल जाणुन घेता येईल.
http://prakashraan.blogspot.in/2012/05/basic-photography-course-5-weeks-9-jun.html
अधिक माहितीसाठी इमेल करा.
me@swapnali.com

Location: 
ठाणे ठाणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.