साराक्षी हेअर ऑईल

केस गळण्याच्या समस्येने आपण त्रस्त आहात????
तर मग आपल्यासाठी सादर आहे.....
साराक्षी हेअर ऑईल
केस गळणे, विरळ होणॅ, वाढ खुंटणे इ.
केसांच्या तक्रारींवर खात्रीशीर उपाय.

आठवड्यातून दोनदा वापरा व फरक अनुभवा....
तीन महिन्यांच्या सलग वापराने
आपले केस होतील दाट, मऊ व काळेभोर....

(सर्व प्रमुख मेडिकल व जनरल स्टोअर्समधे उपलब्ध).
५० ml व १०० ml मध्ये उपलब्ध.
५०ml- ८० रु.
१००ml- १५० रु.

संपर्क- सौ. निलिमा राजेंन्द्र क्षत्रिय
संगमनेर,
०२४२५-२२३०५५,२२३०६१, ८१४९५५९०९१

Location: 
ब्लिस कॉस्मेटीक्स
वंदना चेंबर्स, नविन नगर रोड,
४२२६०५ संगमनेर जि.अहमदनगर ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.