जपानी भाषा मार्गदर्शन वर्ग

कर्वेनगर ,पुणे येथे जपानी भाषा प्रशिक्षण वर्ग चालू करीत आहोत.
आमची वैशिष्ट्ये -- मोकळ्या वातावरणात शिक्षण
दर्जेदार कोर्स मटेरीअल
JLPT परीक्षेचे मार्गदर्शन
जपानी इतिहास व संस्कृतीची माहीती
जपानी संभाषणा साठी खास मार्गदर्शन

इच्छुकांनी खालील पत्त्यावरील ऑफीस मधे येऊन संपर्क साधावा किंवा फोन अथवा ई-मेल द्वारे संपर्क करावा.

फोन - ९०११६६८५१३
ई मेल - reply2svd@rediffmail.com
पत्ता - फ्रँकोफिले इन्स्टीट्यूट , ७, "सुआस" बंगला, रघुकुल सोसायटी
गिरीजा शंकर विहार सोसायटी जवळ
कर्वे नगर पुणे ४११०२५

Location: 
फ्रँकोफिले इन्स्टीट्यूट , ७, "सुआस" बंगला, रघुकुल सोसायटी
कर्वे नगर गिरीजा शंकर विहार सोसायटी जवळ
४११०२५ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.