Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

जमीन पुणे सातारा रोड टच विकणे आहे

|> १९ गुंठे निर्वेध क्षेत्र पुणे सातारा ऱोड सहव्या ट्र्याक ला लागून , पुण्या पासून ३० कि मी अंतर . ५ लाख रु. गुंठा.

|> गहुंजे येथे प्लॉट जमीन उपलब्ध

|>शिरगांव प्रती शिर्डी येथे बंगलो प्लोटस् ,

|> तळेगांव दाभाडे येथे बंगलो प्लोटस्,

|> बागायत शेत जमीन सासवड पासून १० कि.मी. च्या आत पुण्याहून ४० कि.मी.च्या आत पुणे जेजुरी रस्त्याला निर्वेध, स्वहककाचा रस्ता :-) उपलब्ध .

मिलिंद पाटसकर ९८५००५३७४२ .

Classified-category: 
Location: 
पुणे पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.