Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

Maths (10th, SSC board) Teachers

दहावी (एस.एस. सी बोर्ड) गणित विषयाचे शिक्षक हवेत. दहावी गणिताचे सखोल ज्ञान आवश्यक. विध्यार्थ्यांच्या शंका सोप्या व प्रभावी पध्दतीने कमी वेळात सोडविण्याची क्षमता आवश्यक. फक्त एका दिवसाचा कार्यक्रम. वेळ सकाळी सहा ते सायं. सहा पर्यंत. मोबदला रु. १०००/-(कमितकमी) + परफॉरमन्सनुसार अधिकचे मानधन. संपर्क : ९९२३६९५१८६

Classified-category: 
Location: 
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.