सेंद्रिय गुळ विक्रीसाठी उपलब्ध

नको होळी, नको दिवाळी !
दररोज खा "सेंद्रिय गुळाची" पुरण पोळी!!

"महाराष्ट्र ऑर्गॅनिक फेडरेशन" कडुन प्रमाणित केलेला १०० % सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन केलेल्या ऊसापासुन बनवलेला "सेद्रिय गुळ" विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

दरः १ किलो : रु. १००/-
१० किलो : रु. १०००/-

संपर्क :
फोनः ९५०३ ६३६ ९९९
ई मेलः kardakwadi@gmail.com

Location: 
अहमदनगर ४१४६०३
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 3
Unique Pageviews (30 days): 2
Avg. Time on Page (30 days): 03:04