Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

wanted 2 room-mates for a 2 bhk flat in mulund east, near station

मुलुंड पु. ला सोसायटीमधे एक २ बीएचके फ्लॅट मधे, मुली शेअरिंग तत्वावर भाड्याने राहातात. त्यांना आजुन २ मुलींची गरज आहे. दर डोई भाडे रु. ४५०० -५००० पडेल प्रति महिना.
स्टेशन पासुन जागा जवळ असल्याने, तसेच आय्.टी. कंपन्यांच्या बसेस थांबत असल्याने, सोयीचे आहे.
कोणी इच्छुक असल्यास मला वि.पु. करावी./
or contact me @sarikapatki@rediffmail.com, bpitke@yahoo.com

Classified-category: 
Location: 
मुलुंड पूर्व
संत रामदास मार्ग
मुंबई ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.