Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

भाजणीचे पिठ मिळेल.

माझ्याकडे घरी बनवलेले भाजणीचे पिठ मिळेल (Nutritional's). ही भाजणी थालिपिठ, वडे, पिठ पेरुन करायच्या भाज्या यासाठी वापरु शकता.

यात, तांदुळ, डाळी, जिरे व धने वापरले आहे.

दर रु. १५०/- प्रती किलो असा आहे. भाजणी ५०० ग्रॅमच्या पॅकिंग मधे उपल्ब्ध करुन देण्यात येईल. (रु. ७५/-)

यासाठी ९८२१४७१११२ या नंबर वर संपर्क करावा. - मोनाली
संपर्क - gofornutritional@gmail.com  

Location:
ठाणे
गोखले रोड मल्हार सिनेमा जवळ
ठाणे - ४००६०२, Maharashtra ४००६०२
India

Location: 
ठाणे
गोखले रोड मल्हार सिनेमा जवळ
४००६०२ ठाणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.