मायबोली आयडी वापरायची सोय

मायबोली आयडी वापरायची सोय

Posted
Last updated
ago

नुकतेच या जाहिराती विभागाचे नवीन जागेत स्थलांतर झाले आहे. इथली सगळ्यात महत्वाची सुविधा म्हणजे, तुम्हाला जाहिराती विभागासाठी वेगळा आयडी घेण्याची गरज नाही. मायबोलीचाच आयडी/पासवर्ड इथे चालेल. इतकेच नाही तर तुम्ही मायबोलीच्या इतर विभागात आधीच प्रवेश केला असेल तर (उदा. मुख्य मायबोली, कानोकानी, मायबोली विशेष) तर इथे आपोआप प्रवेश मिळेल.

जर तुमच्या कडे फक्त जाहिराती विभागाचा पूर्वीचा आयडी असेल तर तो आता इथे चालणार नाही. जुन्या आणि नविन सॉफ्टवेअरमधे काही मूलभूत बदल असल्याने तुमच्या जुन्या आयडीचे आपोआप स्थलांतर करू शकलो नाही याबद्दल दिलगीर आहोत.