शेत जमिन मंचर येथिल विकणे आहे.

मंचर येथिल शेत जमिन विकणे आहे.
१ एकर निर्वेध क्शेत्र. शाळा , महाविद्यालय, दवाखाना इ. साठी उपयुक्त. हमरस्त्या जवळ.
जागेपर्यन्त स्व मालकिचा रस्ता. किं २५०००००/-. नम्र सूचना :- कमि जास्त होणार नाही.
९८५००५३७४२

Location: 
मंचर , महाराष्ट्र
९८ ५००५ ३७ ४२
पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 1
Unique Pageviews (30 days): 1
Avg. Time on Page (30 days): 00:43