Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

भाग्यलिखित भविष्य

" भाग्यालिखित भविष्य विवाह या विषयातील एक दीपस्तंभ "
विवाह, करिअर, संपत्ति आणि प्रसिद्धि हे आपल्या प्रतेकाच्या जिवनातील अतिशय महत्वाचे विषय आहेत. प्रत्येक व्यक्ति या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठीच जीवनभर धडपड व कष्ट करीत असतो. काहींना यात अनासायास यश मिलते तर काहींना या गोष्टी मिलावाताना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते, व या संकटांवर मात कशा पद्धतीने करायची याचे अचुक व योग्य मार्गदर्शन करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न " भाग्यालिखित भविष्य " द्वारे केले जातात.

विवाह या विषया मधे

1) विवाह योग केव्हां ?

2) जीवन सथिदाराचा स्वभाव ?

3) जीवन सथिदाराचे शिक्षण ?

4) जीवन सथिदाराचे रोजगाराचे साधन?

5) जीवन सथिदाराचे व्यक्तिमत्व ?

6) जीवन सथिदाराचे आरोग्य ?

7) जीवन सथिदाराची मित्र संगत?

8) जीवन सथिदाराची साम्पत्तिक परिस्थिति ?

9) जीवन सथिदाराची जात ?

10) विवाह कशा पद्धतीने होइल?

11) विवाहास येणारे खर्चाचे प्रमाण काय असेल ?

वरील सर्व गोष्टींचे अचूक व प्रामाणिक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच विवाह होण्यात किंवा ठरण्यात काही अडचणी असल्यास आपला विवाह लवकर ठरून भावी वैवाहिक जीवन सुखी होण्यासाठी त्यावर " भाग्यालिखित भविष्य " द्वारे अत्यंत सोपे, प्रभावी उपाय मोफत सुचवले जातील.
हे उपाय केल्याने भावी वैवाहिक जीवन सुखी होण्यास मदत होइल !
खलील विषया वर देखिल मार्गदर्शन व उपाय सुचवले जातील.
1 विवाह विषयक
2 वैवाहिक सौख्य विषयक
3 कौटुम्बिक कलह विषयक
4 संतति विषयक
5 करियर शैक्षणिक
6 करिअर व्यवसाय/ नोकरी विषयक
7 आर्थिक विषयक
योग्य मार्गदर्शनाचा एकवेळ आवश्य लाभ घ्यावा !
या करीता माला फ़क्त तुमची अचूक जन्म तारीख, जन्म वेळ आणि जन्म ठिकाण पाठवा.
मार्गदर्शनाची फी रुपये 500/- फ़क्त

सम्पर्क : - bhagyalikhit.jyotish@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002761798560

http://bhagyalikhit-jyotish.blogspot.in/

वेब साईट - http://www.bhagyalikhit.com/

धन्यवाद !

आपला विश्वासु मित्र,
सचिन खुटवड

Location: 
पुणे ४११०२८ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.