Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

शेती प्लॉट भाड्याने देणे आहे.

वांगणी गाव तालुका वेल्हा जिल्हा पुणे येथील 5/10/15 R शेत जमीन दीर्घ मुदती वर शेती, नर्सरी, शेती पूरक व्यवसायासाठी 3/5 वर्षा साठी भाड्याने /लिझ वर देणे आहे. दरमहा भाडे 10/15/20 k चर्चेनुसार अपेक्षित आहे. जागेस कमपाउंड केले असून लाईट पाण्याची सोय चर्चेनुसार थोड्याशा अनामत रकमेतून करार केल्यावर होवू शकेल. व्यवसायासाठी करारा प्रमाणे कच्चे पक्के छोटेसे बांधकाम करता येईल. अधिक चर्चेसाठी फोन करा..अरुण कुलकर्णी..7875610732..

Classified-category: 
Location: 
वांगणी ..तालुका वेल्हा जिल्हा पुणे Pune , Maharashtra
India
Maharashtra IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.