सोलापुर जिल्हा पंढरपुर तालुक्यातील कासेगाव येथे माझी जमीन असून 3हेक्टर आहे

सोलापुर जिल्हा पंढरपुर तालुक्यातील कासेगाव येथे माझी जमीन असून 3हेक्टर आहे योग्य किमंत आल्या स देणे आहे 14गुंठयाचे शेततळे केले आहे 2एकरचे डाळींबी आहे मो नं
9766900964

Classified-category: 
Location: 
सोलापुर जिल्हा पंढरपुर तालुक्यातील कासेगाव
At post kasegao Tah pandharpur dist sholapur At post kasegao Tah pandharpur dist sholapur
413304 Pandharpur , Maharashtra
India
Maharashtra IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 8
Unique Pageviews (30 days): 8
Avg. Time on Page (30 days): 01:49