Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

#जमीन विकणे आहे #पुण्याजवळ

मी 1,5 गुंठ्या पासून ते एकर पर्यंत क्लियर टायटल निर्वेध जमीन प्लॉट विक्री चालू केली आहे ।
शेती ना विकास झोन असून पुण्या पासून जवळ आणि जायला यायला सोप्या रुट वर वेगवेगळ्या लोकेशन चे प्लॉटिंग आहेत ।

#डोणजे 9 लाख प्रती गुंठा

#किरकट वाडी 13 लाख प्रती गुंठा

#मालखेड 3.5 लाख प्रती गुंठा

#धायरी 16 लाख प्रती गुंठा

संपर्क । मिलिंद बाळासाहेब पाटसकर । धायरी पुणे 41
9011060672

जमीन सल्लागार म्हणून उत्तम वकील उपलब्ध आहेत

Location: 
पुणे
पुणे पुणे
411041 पुणे , Maharashtra
India
Maharashtra IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.