Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

घरामधून विका आणि कमवा: Make At Home अँप्लिकेशन

आपल्यापैकी बऱ्याच जणां कड़े विशेष कलगुण, छंद असतात परंतु काही मोजके जण त्यांचे कलगुण, छंद चांगल्या पद्धतीने जोपासतात तर काही जण त्या मधुन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करतात. असे हौशी लोक प्रामुख्याने आपल्या घरा मधुन छोटे धंदे चालू करतात. आवड़ आणि कौशल्या आसल्या मुळे चांगल्या प्रतिच्या वस्तु हे लोक घरात तयार करुन विकतात. ह्या मध्ये उत्तम घरगुती खाद्यपदार्थां पासुन कपड़े, घर सजावटी च्या वस्तु, आरोग्य व सौन्दर्य प्रसधाने, घरगुती शिकवणया अशा नानाविध प्रकारच्या गोष्टी विकल्या जातात. परंतु आजच्या स्पर्धेच्या युगात हे घरा मधुन चालणारे छोटे उद्योग अभावनेच टिकतात. मोठे मोठे मॉल्स, दुकाने, ऑनलाइन कंपन्या ह्यांच्या पुढे हे छोटे उद्योग टिकणे अवघडच. अश्या घरगुती उद्योगाना प्रोत्साहन देणया करिता नुकतेच एक नवीन मोबाईल ऍप्लीकेशन सादर केले असुन ह्या ऍप च्या मदतीने आपणास घरात तयार केलेल्या उत्कृष्ट वस्तु, पदार्थ व सेवांची खरेदी तसेच विक्री करता येणे शक्य होणार आहे.

ऍप चे नाव Make At Home असुन हे तुम्ही Google च्या Play store मधुन किंवा खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून download करु शकता.

Make At Home हे हजारो प्रकारच्या घरगुती वस्तु व सेवां चे दालान आहे. ह्या द्वारे आपण आपल्या परिसरातील विक्रेत्यां कडुन विविध घरगुती वस्तु सहज खरेदी करु शकाल. दुकान, मॉल्स किंवा ऑनलाइन संकेटस्थळा वरुन महाग आणि बेभरवस्याच्या वस्तु खरेदी करण्यापेक्षा घरात तयार केलेल्या उत्कृष्ट वस्तु व सेवा तुम्ही ह्या ऍप द्वारे खरेदी करु शकाल.

आपल्या पैकी देखील कोणी घरा मधुन कोणत्याही प्रकारचा उद्योग करत असल्यास ह्या ऍप द्वारे आपल्या वस्तु व सेवा विकु शकता. ऍप च्या सर्व सेवा मोफत असुन तुम्ही कोणतेही शुल्क न भरता तुमच्या घरात तयार केलेल्या वस्तुंची विक्री करु शकता. अट फक्त एकच तुमचा धंदा घरगुती असणे आवश्यक. तुमच्या परिसरात, ओळखीत, society मध्ये कोणी घरा मधून धंदा करत असल्यास त्यांना ह्या ऍप बद्दल नक्की माहिती द्या

App Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecom.makeathome

Website: www.makeathome.in

Location: 
पुने
१४११००९ पुने , Maharashtra
India
Maharashtra IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.