रेकॉर्डेड मुलाखत शब्दांकित करायला लेखक हवेत.

माझ्याकडे एक काम आहे. प्री-रेकॉर्डेड मुलाखतीवरुन सुमारे हजार-बाराशे शब्दांचे लेख मराठीत लिहायचे आहेत.
मुलाखती व लेख कसा लिहायचा त्याचे स्पेसिमेन उपलब्ध आहे. मोबदला मिळेल.
कोणी माबोकर या कामास उत्सुक असल्यास कृपया मला खालील इमेल आयडीवर संपर्क करा.
bprezindia@gmail.com
फक्त घाई आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी लवकरात लवकर संपर्क करावा.
धन्यवाद.

Classified-category: 
Location: 
Maharashtra
India
Maharashtra IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 12
Unique Pageviews (30 days): 12
Avg. Time on Page (30 days): 02:16