डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पाहिजेत

कार्व्हीमध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पाहिजेत: ७०जागा. किमान १०वी. इंग्रजी टायपिंग: २५ शब्दप्रमि. २रा मजला, शारदा आर्केड, डी-मार्ट समोर, पुणे-सातारा रोड, ७९७२ ९४८२५१, ९७६२६१२८८२.

कार्व्हीमध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पाहिजेत: ७०जागा. किमान १०वी. इंग्रजी टायपिंग: २५ शब्दप्रमि. २रा मजला, शारदा आर्केड, डी-मार्ट समोर, पुणे-सातारा रोड, ७९७२ ९४८२५१, ९७६२६१२८८२.

Classified-category: 
Location: 
पद्मावती
पुणे सातारा रस्ता
पुणे
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 22
Unique Pageviews (30 days): 22
Avg. Time on Page (30 days): 00:38