मोबाईल डिस्ट्रिब्युटर कं.साठी सेल्समन

मोबाईल डिस्ट्रिब्युटर कं.साठी सेल्समन पाहिजेत. १२वी पास, २व्हीलर आवश्‍यक. अनुभवास प्राधान्य. केबी इले.,स्वारगेटजवळ, सातारा रोड. ९८५०२५०५५५.

मोबाईल डिस्ट्रिब्युटर कं.साठी सेल्समन पाहिजेत. १२वी पास, २व्हीलर आवश्‍यक. अनुभवास प्राधान्य. केबी इले.,स्वारगेटजवळ, सातारा रोड. ९८५०२५०५५५.

Classified-category: 
Location: 
पर्वती पुणे
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 8
Unique Pageviews (30 days): 8
Avg. Time on Page (30 days): 00:41