वेअर हाऊस किंव्हा इंडस्ट्रियल शेड साठी हायवे लगत ६० गुंठे जागा भाड्याने देणे आहे

वेअर हाऊस किंव्हा इंडस्ट्रियल शेड साठी हायवे लगत ६० गुंठे जागा भाड्याने देणे आहे

गट नंबर २१० पुणे नाशिक हायवे ,वाकी बुद्रुक ,चाकण जे के प्यालेस जवळ

संपर्क -श्री तुषार कड पाटील -7038380039 /9011282918

Classified-category: 
Location: 
वाकी बुद्रुक ,चाकण
पुणे नाशिक हायवे
४१०५०१ वाकी बुद्रुक ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.