द्वारका, चाकण इथे २ बीएचके सदनिका भाड्याने देणे आहे

नाईकनवरे द्वारका, महाळुंगे, चाकण, पुणे येथे २ बीएचके ८५८ चौ.फू. सदनिका भाड्याने देणे आहे.
पाचवा मजला, क्लब हाऊस फेसिंग, उत्तम उजेड, वारए, एक खुलं पार्किंग,
अनफर्निश्ड. पण इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वॉटर हीटर सहित.
अपेक्षा: ५०००० अनामत, ८००० मासिक भाडे
संपर्क ९८६९ ३९९ ४५९

Location: 
चाकण
महाळुंगे नाईकनवरे द्वारका
४१०५०१ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Pageviews (30 days): 3
Unique Pageviews (30 days): 3
Avg. Time on Page (30 days): 00:34