Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

जिज्ञासा करीअर अ‍ॅकॅडमी, अहमदनगर

स्पर्धा परिक्षा क्षेत्रातील मध्य महाराष्ट्रातील अग्रगण्य संस्था : जिज्ञासा करीअर अ‍ॅकॅडमी, अहमदनगर

अहमदनगर जिल्हातील यु. पी. एस. सी. तयारीसाठीचे एकमेव मार्गदर्शन केंद्र!

एम. पी. एस. सी. / यु. पी. एस. सी./ बॅन्क परिक्षा / नीट / शासकीय - निमशासकीय प्रवेश व पात्रता परिक्षा.

अनुभवी व तज्ञ मार्गदर्शक, पोस्ट- होल्डर्स व निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियमीत मार्गदर्शन !

अभ्यासिकेची सोय उपलब्ध !

पत्ता: जिज्ञासा करीअर अ‍ॅकॅडमी, अहमदनगर
अदिश प्लाझा, आय सी आय सी आय बॅन्के च्या वरचा मजला, डौले हॉस्पीटल, सावेडी, अहमदनगर, ४१४००१
दुरध्वनी ल्रः ०२४१-२५५ २७१५

Location: 
मनमाड रोड, सावेडी
डॉ. डौले हॉस्पिटल शेजारी, अदिश प्लाझा, आय सी आय सी आय बॅन्के च्या वरचा मजला,
४१४००१ अहमदनगर ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.