Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

विद्युत उपकरणे

विद्युत उपकरणे' या विषयावर व्हॉटस्अप समुह सुरु केला आहे.
एसी आणि डीसी विद्युत उपकरणांची रचना, कार्य, वापर, त्यांची देखभाल,दुरुस्ती, त्यांना लागणारी सॉफ्टवेअर्स, उपकरणांची खरेदी, वीजबचत,इ - कचरा,त्यांची योग्य ती विल्हेवाट याबद्दल माहितीची देवाणघेवाण,चर्चा, शंका,मार्गदर्शन, तसेच बाजारात आलेली नवीन विद्युत उपकरणे, त्यांची वैशिष्ट्ये,या विषयावरची पुस्तके,नियतकालिके,लेख याबद्दल येथे बोलता येईल.
त्याचबरोबर अभियांत्रिकी तसेच विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना शिवाय या विषयाचा छंद असणार्यांना विद्युतविषयक शंका तसेच प्रोजेक्टस् बनवताना येणार्या विद्युतविषयक समस्या,शंका याबद्दलही येथे विचारता येईल.
सदस्य होणार्या सर्वांनाच या विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान असेलच असे नाही.पण या विषयाची आवड,उत्सुकता,कुतुहल असणार्या सर्वांसाठी हा समुह खुला आहे.
मराठी भाषेत या विषयावर फारशी चर्चा होत नाही.सर्वांनाच इंग्लिशमधून लिहिलेल्या संकल्पना व्यवस्थित समजतील असे नाही. या विषयावर आपल्या 'सुगम' अशा मराठीतून संवाद व्हावा असे वाटते.
सदस्य होण्यासाठी व्यनि किंवा kedar.shukla5@gmail.com वर आपले नाव आणि WhatsApp नं पाठवावा.

Classified-category: 
Location: 
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.