Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

वधू पाहिजे

सातार्‍यातील 54 वर्षीय सुसंस्कृत,
सुस्थापित नामदेव शिंपी विधुरासाठी वधू पाहिजे.
अपेक्षा: सुसंस्कृत, सुस्वभावी, सुशिक्षित,
निरोगी, विनापत्य. वाचन आवड असावी.
शिंपी, ब्राम्हण, आंतरजातीय चालेल.
फोटो नि अपेक्षांसह बायोडाटा,
प्रथम WhatsApp ने पाठवावा.
मोबाईल नंबर 9422609032.

Classified-category: 
Location: 
सातारा
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.