Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

आयुर्वेदिक साबण पूर्णपणे नैसर्गिक (कोरफड + नीम + तुळस)

१. डोक्याच्या केसां पासून पायाच्या नखां पर्यंत उपयोग. (अगदी चेहऱ्याला सुद्धा)
२. संपूर्ण शरीर स्वच्छ व शुद्ध करण्यासाठी.
३. संपूर्ण शरीर निर्जंतुक करण्यासाठी.
४. त्वचा रुक्ष व कोरडी असेल तर मऊ व मुलायम होण्यासाठी.
५. तेलकट किंवा अन्य काही दोष असलेल्या त्वचेवर फायदेशीर.
६. छोटया मोठ्या काही जखमा लवकर बऱ्या होण्यास उपयोग.
७. पाण्यामधे विरघळण्याचे प्रमाण खुपच कमी.
८. कोणत्याही रसायनाचा वापर न करता तयार केलेला असल्यामुळे शरिराला कोणत्याही प्रकारे अपायकारक नाही.

संपर्क - ९८२२५१३४५२ / ९६८९८६५७७२

Classified-category: 
Location: 
पुणे
धनकवडी
४११०४३ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.