Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

Account आणि Finance मध्ये- नोकरी मिळणेबाबत

मित्र हो मी विशाल भोसले , मला Account आणि finance मध्ये ६ वर्षाहून अधिक अनुभव आहे , आणि सध्या मी नवीन नोकरीच्या शोधात आहे जर कोणाच्या ओळखीत , किंवा रेफरन्स मध्ये माझ्या क्षेत्रातील नोकरी असेल तर कृपया मला vishal.b.bhosale@live.com या मेल आईडी वर कळवावे .

कळावे
आपला विभो .

Classified-category: 
Location: 
पुणे
कर्वे रोड कोथरूड
४११००४ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.