फ्लॅट विक्री स्थगित

सदर सदनिका विकण्याचे तात्पुरते स्थगित करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने ही जाहीरात रद्द समजावी. पुढे पुन्हा विकायचा विचार झाल्यास तसे इथे नमूद करण्यात येईल. तसदी बद्दल क्षमस्व!

धन्यवाद.

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.