Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

चिंचवड मध्ये कमर्शियल जागा भाड्याने देणे आहे

१. ४५००+ स्क्वेअर फूट ; फर्निश्ड; ७० फूट फ्रंटेज; डायरेक्टर केबिन, रोखपाल केबिन,कॉन्फरन्स रूम, २ टॉयलेट्स, १ बाथरूम, किचनेट, भरपूर स्टोरेज स्पेस, इ.

.

२. २५००+ स्क्वेअर फूट ; सेमी-फर्निश्ड; ३० फूट फ्रंटेज; डायरेक्टर केबिन, रोखपाल केबिन, २ टॉयलेट्स, किचनेट, भरपूर स्टोरेज स्पेस, इ

.

दोन्हीही जागा:
चाफेकर चौकाजवळ, स्टेशन रोड (चौपदरी सिमेंट रस्ता), चिंचवड, पुणे ४११०३३.

.

संपर्कः ९६०४५५१३९७ (मालक)

.

Location: 
चाफेकर चौकाजवळ
स्टेशन रोड
४११०३३ चिंचवड, पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.