Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

मोफत! विनामूल्य!! आहात त्यापेक्षा जास्त समृद्ध व्हा!!

मोफत! विनामूल्य!!
आहात त्यापेक्षा जास्त समृद्ध व्हा!!
१००% हमी ! त्वरित लाभ मिळवा! 100% Guarantee!
(No ‘money back’ as you are paying nothing!)
तन-मन-धन-आयुरारोग्य-वर्धक "सकाम अकर्मकांडयोग" [*म्हणजे काय ?!] पाळा!

कृती: निक्रीयता !! [1] खालील गोष्टी करू नका!
खालील गोष्टी पैकी ज्या करत असाल त्या करणे थांबवा!

कर्मकांड फायदा नुकसान व्यय / ऱ्हास
पूजा कर्त्यास शून्य सामान-खर्च
कालापव्यय कचरा, नग्न-ज्योत-प्राणवायू-ऱ्हास
संसाधनविनाश दुष्ट-कर्बपदचिह्न
प्रार्थना कर्त्यास शून्य कालापव्यय शिवीगाळीसमान मनोवायु-उत्सर्ग (पादणे)
आरती कर्त्यास शून्य सामान-खर्च
कालापव्यय ध्वनिप्रदूषण, शिवीगाळीसमान मनोवायु-उत्सर्ग (पादणे)
ध्यान, चिंतन कर्त्यास शून्य कालापव्यय शिवीगाळीसमान मनोवायु-उत्सर्ग (पादणे)
जप-पारायणे
कर्त्यास शून्य कालापव्यय, विमनस्कता बुद्धिभ्रंश (IQ-drop, depression, futility, despair)
प्रदक्षिणा, यात्रा कर्त्यास शून्य सामान-खर्च
कालापव्यय अपघात-धोका, संसाधनविनाश
दुष्ट-कर्बपदचिह्न

[2] खालील गोष्टींशी संपर्क टाळा!
‘Alternative medicine or ‘tall-claims-quackery’ (all other than modern ‘allopathic’ medicine & surgery), astrology, biochemic (“12 क्षार / salts”), black-magic (करणी, मूठ मारणे / मंतर मारना, etc.), casting-off-evil-gaze (नझर उतारना), colour-therapy, 'double-your-money'-trick-[charlatans], dream analysis, feng-shui ("wind-water" ‘वास्तुशास्त्र’), 'get-rich-quick' schemes, ghee-detox, holy-water therapy, homoeopathy (worse than holy-water!), kundalini-chakra awakening / stabilization, magneto-therapy, मर्म marma-therapy, numerology, palmistry (हस्तसामुद्रिक), peer-aulia, physiognomy, pilgrimage, reflexology, Reki, satyanarayan, séance-planchett, shraddha-paksh, siddhi-babas, Tarot, water therapy, etc.

फायदे:
वरील पैकी ज्या गोष्टी करत असाल त्या करणे थांबवताच त्यांमुळे होणाऱ्या धन-काल-व्ययापासून तात्काळ सुटकेचा त्वरित लाभ होईल! अशा समृद्धीची १००% हमी !
100% Guarantee! (No ‘money back’ as you are not paying anything!)
बालपणापासून करण्यात आलेल्या मतिभेदामुळे (brain-wash) झालेला अंधश्रध्द बुद्धिभ्रंश (delusion) दूर होताच समृद्धीचा मार्ग मोकळा तर होईलच, शिवाय मनशांती, आरोग्यवर्धन, मुलामुलींचे शिक्षण व मनोरंजनासाठी आयुष्यात जादा वेळ मोकळा होईल. कार्यक्षमता ['काम' क्षमता] व आयुष्याचा दर्जा वाढेल तो वेगळाच.
तत्व :
"सकाम अकर्मकांडयोग" [*म्हणजे काय ?!]
सकाम = मुद्दाम ठरविलेला, conscious, deliberate decision with sharp focus].
अ-कर्मकांड-योग = कर्मकांड न करण्याची युक्ती!
[1] कुठलीही गोष्ट करण्यास तन-मन-धन-संसाधन लागते,
[a] कर्मकांड केल्यास लाभ शून्य हे आपण पाहिलेच. ('मनशांती', "प्रसन्न वाटते" इत्यादी
मतिभेदामुळे (brain-wash) झालेल्या अंधश्रध्द बुद्धिभ्रंशाचा (delusion) परिणाम आहेत.
"हे असे कर्मकांड न करणाऱ्याचे काहीही direct, cause-effect-wise or tangible 'साक्षात्' नुकसान होताना दिसत नाही" हाच त्याच पुरवा!
[b] नियमित व्यायाम, आहार तर उत्तमच, पण हे करण्यास सुद्धा तन-मन-धन-संसाधन लागते, आणि त्यांचा फायदा मिळण्यास, झालेला दिसण्यास, उपभोगण्यास काही कालावधी लागतो!
[2] याउलट, सवयीने, रूढीने करत असलेली कुठलीही वायफळ गोष्ट करण्याचे थांबताच तन-मन-धन-संसाधन नाचा व्यय- ऱ्हास त्वरित बंद होतो.
म्हणजे तत्काळ फ़ायदा! तोसुद्धा आमरण (for the rest of your life)!
'करणे' व 'न करणे' यांत हाच फरक आहे!]

टीप:
फायद्याची टक्केवारी आपल्या सध्याच्या कर्मकांड-तन-धन-संसाधन-व्ययावर अवलंबून असेल, हे सूज्ञांस सागणे न लगे!

पूजा, प्रार्थना, आरती, ध्यान, चिंतन, जप-तप-पारायणे, प्रदक्षिणा, यात्रा हे सर्व निरर्थक व विनाशी थोताण्ड आहे.
यांनी फक्त 'उपाध्यायांचा’ = [कल्पित] देव-भडव्यांचा फायदा होतो,
'यजमानांच्या’ धन-आयुष्याचा व्यर्थ व्यय व पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो.

[मानवतेच्या कल्याणासाठी व पृथ्वी-पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विनामूल्य उपलब्ध!]

Classified-category: 
Location: 
विश्व
सर्व
चाओ बोम , Boa Vista
Cape Verde
Boa Vista CV

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.