फ्री लान्सिंग लेखनाचे काम हवे आहे.

लिहिण्याची आवड आणि क्षमता आहे पण प्रकृतीच्या कारणाने घरात बसून करण्याचे लिहिण्याचे,अनुवाद करण्याचे काम हवे आहे.मराठी,इंग्रजी,हिंदी भाषा उत्तम येतात.असे काही काम असल्यास कृपया कळवावे ही विनंती.

Location: 
औरंगाबाद
- -
औरंगाबाद, Maharashtra ४३१००१
India