वेअर हाऊस किंव्हा इंडस्ट्रियल शेड साठी हायवे लगत ६० गुंठे जागा भाड्याने देणे आहे

वेअर हाऊस किंव्हा इंडस्ट्रियल शेड साठी हायवे लगत ६० गुंठे जागा भाड्याने देणे आहे

गट नंबर २१० पुणे नाशिक हायवे ,वाकी बुद्रुक ,चाकण जे के प्यालेस जवळ

संपर्क -श्री तुषार कड पाटील -7038380039 /9011282918

Location: 
वाकी बुद्रुक ,चाकण
पुणे नाशिक हायवे
वाकी बुद्रुक, Maharashtra ४१०५०१
India